Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

De Arte, Teatro

Termo co que se identifican, a partir da segunda metade do século XIX, os teatros e compañías que albergaban propostas escénicas novidosas, experimentais ou vangardistas.

De arte, Teatro

Termo co que se identifican, a partir da segunda metade do século XIX, os teatros e compañías que albergaban propostas escénicas novidosas, experimentais ou vangardistas.

De-dogu

Vid. Kabuki  

Decodificación

Vid. Comunicación teatral  

Decoro

Concepto referido á aptitude do teatro clásico, fundamentalmente no aspecto textual, en relación cun equilibrio entre forma e contido que determina a corrección da obra.

Desenlace

Elemento estrutural da intriga situado ao final da obra que implica a resolución dos distintos fíos causais do argumento.

Destino tráxico

Vid. Fatum