Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Decodificación

Vid. Comunicación teatral  

Decoro

Concepto referido á aptitude do teatro clásico, fundamentalmente no aspecto textual, en relación cun equilibrio entre forma e contido que determina a corrección da obra.