Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Desenlace

Elemento estrutural da intriga situado ao final da obra que implica a resolución dos distintos fíos causais do argumento.

Destino tráxico

Vid. Fatum