Peite – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Peite

Categoría:

Conxunto de reixas e varas dun teatro, situado na parte superior do escenario ou tear e que mediante o uso de poleas se pode empregar para colgar elementos lumínicos e escenotécnicos coma teas, pantallas ou calquera elemento da escenografía.

Relacionado con