Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Peza ben feita

Fórmula popular de entretemento pola cal os dramaturgos escribíán os seus dramas respectando as clásicas unidades de tempo, espazo e acción.