Historia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Historia

Categoría:

Sucesión ordenada causal e cronoloxicamente dos acontecementos da acción nunha peza teatral, identificábel, nalgúns corpos teóricos, coa fábula.

Na análise de espectáculos, unha das partes da atención terá que ver coa determinación e síntese desa orde de acontecementos vencellados aos temas que trata a obra entendendo ambas cousas coma o significado da mesma. Deste xeito, a análise da historia servirá para esclarecer os mecanismos compositivos do argumento e estabelecer os códigos específicos da peza no vínculo entre significantes (os signos do discurso) e significados.

Relacionado con