Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Hermenéutica

Disciplina filosófica que reflexiona sobre como se estabelece o sentido dos textos e, por tanto, sobre cales son os procedementos intelectuais que rexen a interpretación.

Heroe

Personaxe principal ou protagonista que actúa como motor do argumento.