Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Hamartía

Na traxedia grega, erro ou ignorancia do heroe, que provoca a catástrofe.

Hamartía

Obstinación ou arrogancia do heroe que o leva a unha situación funesta.

Hanswurst

Literalmente, “Xoán Chourizo”. Nome dun personaxe tipo da farsa alemá dos séculos XVI e XVII, emparentado con Arlequino ou Bernadon, que representa ao parvo que en parte é hábil, ou ao tolo ao que as tolerías axudan a desenvolverse nunha vida de picaresca na que o sentido práctico predomina sobre o intelectual.

Haremichi

Vid. Kabuki

Harmonía

Vid. Melodía