Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Hamartía

Na traxedia grega, erro ou ignorancia do heroe, que provoca a catástrofe.

Hamartía

Obstinación ou arrogancia do heroe que o leva a unha situación funesta.