Dramaturga, Dramaturgo – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Dramaturga, Dramaturgo

Categoría:

Persoa encargada de escribir o texto dramático, así coma a dramaturxia para unha peza escénica, labor que tamén pode comprender a elaboración das partituras visual, sonora e de accións físicas, actividade máis específica pola que recibe o nome de dramaturxista.

Relacionado con