Símbolo – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Símbolo

Categoría:
  1. Tipo de signo no que a relación co referente é de carácter arbitrario (por exemplo, o signo lingüístico).
  2. Signo que representa unha entidade abstracta. Trátase, neste senso, dunha figura retórica do pensamento empregada para expresar conceptos abstractos a través de signos que sorprenden pola asociación que implican ou que estabelecen unha semiose complexa pola espiral evocadora que xeran.

Relacionado con