Lagoa de produtividade – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Lagoa de produtividade

Categoría:

Segundo se enuncia na Lei de fatalidade de custos enunciada por Baumol e Bowen, a lagoa de produtividade ten que ver co déficit inherente ao modelo produtivo das artes escénicas, no que a necesidade de repetición para a realización do produto, vencellada ao esgotamento do público consumidor, implicaría unha progresiva caída na rendibilidade que implicaría o seu colapso económico de non ser pola inxección externa de capital.

Relacionado con