Teoría teatral – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Teoría teatral

Categoría:

Disciplina de coñecemento que estuda a teatralidade en todas as súas manifestacións, propoñendo métodos e conceptos para a súa definición, análise, explicación, descrición, interpretación e crítica.

 

Para saber máis: Vieites, Manuel F. (2004) “O teatro como obxecto de coñecemento e investigación”, en O teatro, Vigo, Galaxia, páxs. 53-61.

Relacionado con