Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Trama

Vid. Argumento

Trámex

Vid. Grella  

Transdución

Proceso de transformación dun tipo de texto noutro expresado a través duns signos de natureza diferente do primeiro.

Tres unidades, Regra das

Precepto propio do clasicismo formulado con intención de garantir, na elaboración da literatura dramática, o respecto á interpretación normativa da Poética de Aristóteles do século XVII. Así, partindo da importancia dada por Aristóteles á unidade de acción, estabelécese a necesidade de respectar as unidades de tempo e de lugar.