Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Trama

Vid. Argumento

Trámex

Vid. Grella  

Transdución

Proceso de transformación dun tipo de texto noutro expresado a través duns signos de natureza diferente do primeiro.

Traxedia contemporánea

Tipo de texto dramático da actualidade que trata problemáticas e personaxes en situacións sociopolíticas do noso tempo que teñen algúns trazos característicos vinculábeis ás características esenciais da traxedia como xénero tal como o explicou Aristóteles. O heroe ou protagonista da traxedia contemporánea segue realizando accións que seguen a xeran conflito e un erro tráxico, unha hybris, un recoñecemento e produce finalmente un efecto de catarse.

Traxicomedia

É un dos grandes xéneros teatrais, que nace no teatro romano e mestura elementos grotescos, cómicos e tráxicos.