Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Tetraloxía

Conxunto de tres traxedias e un drama satírico, compostas por un mesmo autor, interpretadas polos mesmos actores e coas que se presentaban a algún concurso na Grecia Clásica, ao ser requisito este formato para a festividade.