Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Moralidade

Peza medieval de carácter alegórico que ten unha especial relevancia en Francia e en Inglaterra entre os séculos XIV e XVI e que é froito da evolución dos misterios medievais, pero cun carácter máis secular.