Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Butoh

Danza xaponesa de grande expresividade e rechamante poder visual, debido aos corpos dos bailaríns en tensión, espidos e pintados de branco.