Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Biomecánica

Método de adestramento actoral desenvolvido por Vsevolod Meierhold que persegue a precisión na execución das ordes dadas desde a dirección escénica.