Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Bambolina

Tea, normalmente de cor negra, que se amarra dunha vara e que colga sobre o escenario ocultando as cordas e elementos luminotécnicos ademais de aforar a escenografía, tanto na parte superior coma nos laterais

Bambolinón

Vid. Bambolina