Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Ritmo dramático

Recorrencia periódica a intervalos espaciados de recursos vencellados coa construción da trama e que implican a tensión ou a distensión na dosificación da intriga de xeito que se vai configurando a fábula.

Ritmo dramatúrxico

Recorrencia periódica a intervalos espaciados de recursos vencellados coa construción discursiva do texto dramático.

Ritmo escénico

Recorrencia periódica a intervalos espaciados de certos fenómenos escénicos (signos icónicos, recursos audiovisuais, recursos interpretativos, movementos escenográficos, etc.) que van marcando o tempo da posta en escena e que implican a rapidez ou a lentitude.