Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Orquestra

Área circular do theatron onde se sitúa a thymelé ou altar para o culto a Dionisos e onde actuaba o coro.