Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Ombros

Partes laterais do escenario que permanecen ocultas á vista do espectador, sobre todo cando a área de actuación está aforada.