Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Independente, Teatro

Movemento teatral levado a cabo por diversos grupos con vontade de exercicio profesional ao longo de toda a xeografía do Estado español entre a década dos 60 e dos 80 do século XX.

Indicación escénica

Vid. Didascalia