Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Ficción

Fórmula discursiva sobre a que non é aplicábel o criterio de verificación e que, por tanto, serve para representar artisticamente mundos posíbeis, entidades imaxinarias ou realidades alternativas.

Ficcionalidade

Propiedade dos discursos artísticos que perseguen crear un mundo posíbel ou ficción.