Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Doxa

Concepto que se refire aos elementos indiscutíbeis ou certezas cos que se conforma a definición dun obxecto dado.