Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Verosimilitude

Procedemento compositivo polo que todos os acontecementos da acción resultan posíbeis dentro do seu propio argumento, que, ao estruturarse segundo unha lóxica interna derivada da interconexión causal e necesaria de todos os feitos amosados ou relatados, constrúe os seus propios parámetros de credibilidade. Por extensión, é o procedemento compositivo que xera no público ilusión de realidade.