Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Narración

Referida ás artes escénicas, é a estratexia compositiva que inclúe a diéxese explícita a través do emprego de figuras narradoras. A narración no teatro é propia dos procesos de epización.