Historia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Sádhana

Vid. Kathakali

Satírico, Drama

Xénero da Grecia Clásica, intepretado por un coro de sátiros, de tema lendario ou mitolóxico e para o que empregaban indumentarias con pelaxes de animais, falos de gran tamaño e outros elementos de utilería.

Sistema Stanislavski

Vid. Método  

Skené

Zona do theatron grego onde se realizaba a ficción teatral.

Subtexto

No Método de Konstantin Stanislavski, subtexto é todo aquilo que non está explicitamente escrito no texto dramático pero que serve para definir o personaxe e interpretalo na posta en escena.

Supermonicreque

Termo co que Gordon Craig se refire ao traballo da actriz ou actor a partir dun modelo de non-interpretación (non acting) que non pase pola encarnación do personaxe e o estudo psicoloxista que conduciría ao teatro naturalista, senón pola actuación a modo de autómata en mans do director-demiúrgo, procurando así un teatro de arte, antiteatral.

Superobxectivo

Meta final do personaxe, resultante da suma de todos os obxectivos que guían as súas accións na partitura total da obra

Surrealista, Teatro

Estilo teatral das vangardas que se asocia coa lóxica do onírico, coa sobreposición do mundo dos soños.