Historia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Onkos

Na máscara helenística, especie de arco que imita o cabelo.

Onnagata

Vid. Kabuki  

Orquestra

Área circular do theatron onde se sitúa a thymelé ou altar para o culto a Dionisos e onde actuaba o coro.