Historia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Nacional, Teatro

1. Conxunto de autores, textos e espectáculos teatrais que simbolizan a nación e, por tanto, aglutinan a través das súas escollas estéticas os valores identitarios básicos dunha comunidade dada.
2. Compañía pública de teatro encargada de pór en escena os textos canónicos nun sistema teatral dado, e, por tanto, de dar carácter institucional aos valores identitarios simbolizados por esas obras.
3. Edificio teatral no que reside a compañía pública de teatro.

Ñaque

Vid. Barroco, Teatro

Natajara

Vid. Kathakali  

Naumaquia

Tipo de espectáculo propio da Antiga Roma en que se recreaban batallas navais.

Vid. Noh  

Norma unitaria

Vid. Tres unidades, Regra das