Literatura dramática – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Parábase

Procedemento dramático da Comedia Antiga grega, na cal o autor pon en boca dos personaxes do coro diversas intervencións relacionadas coa realidade social da época, sobre o tema ou temas tratados na comedia ou algunha vinganza, denuncia ou crítica que o dramaturgo desexa facer en relación coa súa vida pública.

Paratexto

Vid. Didascalia

Parlamento

Intervención dun personaxe nunha obra dramática.

Párodos

Canción de entrada ou primeira intervención do coro no teatro grego.

Párodos

Co significado de “entrada”, é un termo con aplicacións tanto na arquitectura coma na estrutura da traxedia clásica.

Patético, lance

Aristóteles defíneo do seguinte xeito: “O efecto patético consiste nunha acción destrutiva ou dolorosa, como as mortes en escena, as manifestacións de dor, as feridas e cousas polo estilo”.

Pathos

Capacidade da obra para xerar na persoa espectadora algunha emoción, fundamentalmente mágoa ou piedade.

Peza ben feita

Fórmula popular de entretemento pola cal os dramaturgos escribíán os seus dramas respectando as clásicas unidades de tempo, espazo e acción.

Pièce bien faite

Vid. Peza ben feita