Literatura dramática – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Sainete

Peza cómica breve de carácter xocoso e que forma parte da tradición popular do teatro español.

Sátira

Procedemento polo que se critican e esaxeran comportamentos e vilezas da sociedade nunha época determinada e que se resolve como un recurso da comicidade moi empregado pola farsa ou pola comedia en xeral.

Satírico, Drama

Xénero da Grecia Clásica, intepretado por un coro de sátiros, de tema lendario ou mitolóxico e para o que empregaban indumentarias con pelaxes de animais, falos de gran tamaño e outros elementos de utilería.

Song

Canción introducida como mecanismo de distanciamento no Teatro Épico de Bertodl Brecht.

Stationendrama

Vid. Drama por estacións.  

Suspense

Expectativa concreta de angustia, inquedanza ou preocupación arredor dalgún dos personaxes.