Literatura dramática – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Épico, Teatro

Fórmula pola que é coñecida a proposta teatral de Bertold Brecht, de contido marcadamente antiaristotélico.

Epílogo

Parte final dunha obra que pode servir de resumo, recapitulación ou conclusión da mesma.

Episodio

1. Na Poética de Aristóteles, defínese como aquela parte dialogada que se atopa entre cantos completos do coro.
2. Trama paralela á principal ou unha das partes das que se compón a intriga dunha obra dramática.