Literatura dramática – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Éxodo

É unha das partes estruturais da traxedia, canda o prólogo, o episodio e a parte coral.

Expresión

Segundo Aristóteles, composición dos versos.