Teatro – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Mágoa

Na Poética de Aristóteles, é, canda o horror, unha das emocións que se purgan a través da experiencia estética da traxedia, dando lugar á catarse.