Teatro – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Innamorati

Vid. Commedia dell’arte

Intérprete

Persoa que desenvolve en escena algunha actividade interpretativa.

Íntimo, Teatro

Teatro de proximidade, onde a proximidade e ás veces a mestura entre os actores e os espectadores favorece que as fronteiras se dilúan e se cree un ambiente de festa, confesión ou de rito celebrativo e comunitario.