Teatro – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Retardo

Diferenza temporal entre a execución real e cotiá dunha reacción comunicativa e súa equivalente posta en escena pola persoa intérprete.