Produción – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Administradora, Administrador

Persoa física ou xurídica que ten a responsabilidade de xestionar os recursos dun teatro, dun grupo ou dunha compañía.

Alternativa, Sala

Vid. Alternativo, Teatro

Alternativo, Teatro

Modalidade escénica que abrangue un heteroxéneo abano de tendencias estéticas que teñen en común o considerárense a si mesmas opcións diferenciadas do teatro comercial, burgués ou tradicional.

Audición

Proba de selección do elenco, tanto para o teatro coma no medio audiovisual.

Axente

1. En Teoría de Sistemas, persoa ou entidade con capacidade de actuación nun sistema teatral determinado. 2. Representante de artistas.