Produción – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Rede

Vid. Circuíto

Representación

1. Posta en escena. Exhibición da obra ante o público.
2. Mímese. Ficción creada a través da posta en escena.
3. Resultado do proceso de construción do significado global da posta en escena a través de signos escénicos.