Produción – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Empresa teatral

Entidade para a produción de espectáculos teatrais ou escénicos.

Estética da furgoneta

Vid. Itinerancia