Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Bofetón

Vid. Barroco, Teatro

Bosquexo

Dise do primeiro debuxo ou dun borrador esquemático de formas, movementos ou luces dunha posta en escena.