Escenografía – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Grella

Estrutura dos teatros, antigamente de madeira e na actualidade de metal, por debaixo do teito do escenario, para soportar os equipos e os sistemas de suspensión das escenografías.