Socioloxía teatral – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Acción cultural

Vid. Animación teatral

Afeccionado, Teatro

Vid. Amador, Teatro

Amador, Teatro

Tamén chamado teatro afeccionado ou, co termo francés amateur, é o teatro realizado de xeito non profesional por persoas que non perseguen con esta actividade un interese económico, senón beneficios diversos vinculados co lecer, a socialización, a participación cultural, o desenvolvemento artístico ou a saúde.

Animación sociocultural

Vid. Animación teatral  

Animación teatral

Fórmula de animación sociocultural especificamente orientada á difusión do teatro e ao emprego do mesmo como ferramenta socioeducativa.

Aplauso

Signo realizado polo público ao finalizar unha mensaxe exhibida co fin de comunicar de xeito non verbal a súa aprobación.

Audiencia

Vid. Público

Axente

1. En Teoría de Sistemas, persoa ou entidade con capacidade de actuación nun sistema teatral determinado. 2. Representante de artistas.