Pedagoxía – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Sistema Stanislavski

Vid. Método  

Subtexto

No Método de Konstantin Stanislavski, subtexto é todo aquilo que non está explicitamente escrito no texto dramático pero que serve para definir o personaxe e interpretalo na posta en escena.

Superobxectivo

Meta final do personaxe, resultante da suma de todos os obxectivos que guían as súas accións na partitura total da obra