Danza – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Intérprete

Persoa que desenvolve en escena algunha actividade interpretativa.