Encyclopedia – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Farándula

Vid. Barroco, Teatro

Farsa

Xénero dramático cómico breve, que se caracteriza pola sinxeleza do seu argumento e das accións e pola brevidade, ademais de tratar asuntos disparatados, con frecuencia enganos.