Teoría – Termos Escénicos

Termos Escénicos

Dicionario Enciclopédico

Codificación

Vid. Comunicación teatral  

Código

Formado por un conxunto de signos individuais e mais polas leis de combinación entre estes, un código é a ferramenta compositiva das mensaxes en todo acto comunicativo, que por tanto debe ser coñecida tanto para as persoas que emiten coma para as destinatarias da mensaxe.

Compaixón

Vid. Mágoa

Comunicación teatral

Proceso a través do cal se emite un signo para que sexa interpretado pola persoa destinataria a partir das normas e convencións dos procesos de enunciación teatral e a súa correspondente recepción.

Concretización

Procedemento de recepción polo cal se estabelece o sentido da obra a través do proceso de decodificación ou lectura.

Connotación

Principio semiolóxico polo cal un signo ten significados secundarios ou engadidos ao seu significado principal ou denotación.

Connotativo (Principio de funcionamento)

Vid. Connotación Vid. Signo escénico    

Convención

Norma de comportamento tanto creativo coma receptivo que senta a base dun acordo a través do cal as persoas que interveñen na comunicación escénica asumen que o resultado das accións en escena é unha obra estética, non real, parámetro fundamental para a súa interpretación e valoración.